Hulevesijärjestelmät hulevesien imeytykseen ja viivytykseen

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy päällystetyillä pihoilla, kaduilla ja teillä sekä rakennusten katoilta. Termiä hulevesi käytetään erityisesti lainsäädännössä (vesihuoltolaki), jossa sillä korvattu sana sadevesi.

Käsittelemällä hulevedet jo niiden syntypaikalla voidaan estää esimerkiksi rankkasateiden ja sulamisvesien aiheuttamaa tulvimista. Meltex hulevesiratkaisut tarjoavat kolme erilaista käsittelytapaa: sadeveden virtaaman viivyttäminen, hulevesien viivyttäminen ja imeyttäminen sekä sadevesien kerääminen hyötykäyttöön kasteluvedeksi.

Hulevesijärjestelmät hulevesien hallintaan: viivytys, imeytys ja kerääminen

Carat S sadeveden viivytyssäiliö

Viivytyssäiliö Carat S 2700 on kiinteistökohtainen hulevesien viivytysjärjestelmä. Carat S 2700 viivytyssäiliö hidastaa sadeveden virtaamaa kunnalliseen sadevesiviemäriin ja estää siten sadevesiviemärien tulvimista.

Rankkasateen aikana säiliö alkaa täyttyä ja viivyttää veden virtaamaa. Sateen jälkeen säiliö tyhjenee hiljalleen. Poistoputkeen on myös ylivuotoputki säiliön täyttymisen varalta.

Carat S 2700 viivytyssäiliö on täysin asennusvalmis ratkaisu. Säiliössä on tulo- ja lähtöyhteet valmiina ja säiliö liitetään ränni- tai sadevesikaivolta tulevaan sadevesiputkeen ennen kunnallistekniikkaa.

Viivytyskaivon edelle tulee asentaa hiekanerotuskaivo.

Meltex hulevesitunneli

Meltex hulevesitunneli on kehitetty kiinteistöjen sade- ja sulamisvesien tontilla tapahtuvaan viivytykseen ja imeytykseen. Järjestelmä rakennetaan tunnelimoduuleista ja päätylevyistä. Tarvittavan puskurointi- ja imeytyskapasiteetin saavuttamiseksi tunneleita voidaan asentaa peräkkäin jonoksi yhtenä tai useampana linjana.

Tunneleita voidaan asentaa myös henkilöajoneuvoliikennöidylle alueelle.

Tunnelien skaalattavuuden ansiosta Meltex hulevesitunneli soveltuu sekä omakotitalon piha-alueen sadevesien imeytykseen, että isompien kiinteistöjen hulevesien viivytykseen ja imeytykseen.

Etuja perinteiseen sepeli-imeytykseen verrattuna ovat:

+ Jopa kolminkertainen viivytyskapasiteetti
+ Vähemmän kaivutöitä
+ Vähemmän tarvetta maamassoille
+ Suuri imeytyspinta kolmeen suuntaan

Sade- ja hulevesien imeyttäminen syntypaikalla vähentää merkittävästi kunnallisten sadevesiviemäreiden kuormitusta.