Meltex maalämpöjärjestelmät

Maalämpö on maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta lämpöenergiaa. Tavallisimmin maalämpöenergia on peräisin auringon säteilystä. Mentäessä syvemmälle maankuoren sisään, voidaan hyödyntää myös maapallon sisällä syntyvää geotermistä lämpöenergiaa.

Maalämpöä voidaan kerätä talteen maalämpöpumpun ja maaperään, kallioon tai veteen asennettavan putkiston avulla. Maalämpö on uusiutuvaa, ympäristöystävällistä energiaa.

Meltex valmistaa maalämpöputkia ja -kollektoreita sekä maalämpökaivoja, joilla maalämpöjärjestelmästä saadaan pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu.