Geotekstiilit maarakentamiseen

Toimitamme monipuolisesti maanrakennustuotteita kaikkiin rakennuskohteisiin mökkirannoista moottoriteille.

Suodatinkangas, salaojamatto, bentoniittimatto, hakesuojakangas, lujiteverkko ja lujitekangas ovat niin kutsuttuja geotekstiilejä. Niitä käytetään maanrakentamisessa monenlaisiin tarkoituksiin. Geotekstiilit soveltuvat mm. maa-ainesten erotteluun, lujitukseen, tiivistykseen sekä salaojitukseen.

Toimitamme maanrakennustuotteet kaikkiin kohteisiin mökkirannoista moottoriteille.

 

Suodatinkangas, geotekstiilit, maanrakennuskangas, bentoniittimatto

Suodatinkangas

Suodatinkangas on maanrakennuskangas, jota käytetään eriyttämään maalajeja sekä lujittamaan maarakenteita. Sen käyttökohteita ovat mm. tienpohjat, rakennusten pohjat, uimarannat, pysäköintipaikat ja salaojitukset.

Suodatinkangas ei muodosta ns. vesipusseja, vaan nimensä mukaisesti suodattaa veden lävitseen pitäen maalajit erillään.

Maan liikkumattomuus vähentää routavaurioita, jolloin esim. pihalaatat pysyvät paremmin paikoillaan. Suodatinkankaat jaetaan eri käyttöluokkiin vahvuuden mukaan. Piharakentamiseen soveltuvia käyttöluokkia ovat N1 sekä kl. 2.

Suodatinkangas on erittäin helppo asentaa ja Meltexiltä sitä on saatavana sekä NorGeoSpec 2002- että VTT-GEO 93 -standardin mukaan eri käyttöluokissa.

Suodatinkankaiden käyttökohteet käyttöluokkien mukaan

Suodatinkangas tulee valita aina käyttökohteen mukaan. Kankaan mekaanisista ominaisuuksista tärkeimpiä ovat mm. vetolujuus, murtovenymä sekä vedenläpäisykyky. Kankaan neliöpaino on sinänsä toisarvoinen ominaisuus, eikä kerro suoraan kankaan lujuusluokituksesta.

N1 (90 g / m²) Sora. Pieniin rakennuskohteisiin: viher- ja puutarharakentaminen, uimarannat, pihatiet ja -polut, talojen alapohjat.
KL2 (105 g / m²) Sora. Talon perustuksiin, saneerauksiin, pihateille. Monikäyttöinen yleiskangas.
N2 (140 g / m²) Murske. Vaativampiin talonpohjiin sekä autoteidenpohjien kunnostukseen. 
N3 (190 g / m²) Iso murske. Vaativat kohteet, raskaan liikenteen tienpohjat, maantiet
N4 (255 g / m²) Louhe. Vaativat kohteet, joissa rakennetaan pehmeälle alustalle ja pudotetaan raskasta kiviainesta
N5 (370 g / m²) Iso louhe. Erittäin vaativat kohteet, joissa rakennetaan pehmeälle alustalle tai pudotetaan lohkareita räjäytystöiden yhteydessä.

Rullakokoja on saatavana hieman käyttöluokasta riippuen 2x100 m (200m²) alkaen aina 6x170m (1020m²) saakka.

Katso tarkemmat tiedot käyttöluokkien valinnasta oheiselta esitteeltä.

Lujiteverkko ja lujitekangas

Lujiteverkkoja ja -kankaita käytetään maapohjan kantavuuden parantamiseen. Ne parantavat rakenteen kuormituskestävyyttä ottamalla vastaan maahan muodostuvia jännityksiä sekä siirtämällä ja tasaamalla kuormia laajemmalle alueelle.


TenCate Miragrid GX -lujiteverkot on valmistettu polyesteristä.
TenCate Geolon -lujitekankaat
TenCate Rock PEC –yhdistelmälujitteet – neulasidottuun kuitukankaaseen on lisätty polyesterivahvikkeet.

MX-Putkiarina - geolevy

MX-Putkiarinaa käytetään maanrakentamisessa heikoille pohjamaille tehtävien arinarakenteiden vahvistamiseen. Niiden avulla putkijohtojen, rumpuputkien, viemärilinjojen sekä muiden heikoille pohjamaille tulevien arinarakenteiden rakentaminen on mahdollista.

MX-Putkiarina erottaa tehokkaasti maa-ainekset toisistaan, parantaa pohjamaan kantavuutta sekä tasoittaa jonkin verran suuria painumaeroja. MX-Putkiarinan käyttäminen on tehokas keino vahvistaa pohjaa maanrakennuksessa kustannustehokkaasti.

Käyttökohteet

• maarakentaminen
• putkijohtokaivannot
• metsäautotiet
• kevyen liikenteen väylät

Asentaminen

Yksinkertainen ja helppo asennus säästävät aikaa työmaalla. MX-Putkiarina nostetaan kaivannon pohjalle ja painetaan maahan, siten että levyn alapuoliset poimut täyttyvät.

Tämän jälkeen levyt peitetään tasauskerroksella ja tiivistetään. Kerros tasataan haluttuun korkeuteen, jonka jälkeen kaivanto on valmis putkien asennusta varten.

MX-Putkiarinan minimilimitys pituussuunnassa on 300mm.