Jätevesilainsäädäntö muuttui - mitä se tarkoittaa?

Jätevesiremontin valmistumiselle on nyt määräaika ainoastaan ranta- ja pohjavesialueilla. Muilla alueilla remontin ajankohdan voi valita itse.

Jätevesiremontille asetettiin takaraja pohjavesi- ja ranta-alueille 

Pohjavesialueilla tai 100 metrin päässä vesistöistä sijaitsevien kiinteistöjen pitää laittaa jätevesiasiansa kuntoon 31.10.2019 mennessä. Uusi jätevesiasetus siis määrittelee ranta-alueeksi sadan metrin vyöhykkeen vesistöstä.

Vesistöllä käsitetään järven ja meren rantoja sekä muita luonnollisia vesialueita, kuten lampia, jokia ja puroja. Etäisyys mitataan rakennuskohtaisesti aina rakennuksen seinään.

Useimmissa kunnissa ympäristömääräykset edellyttävät tiukempia vaatimuksia ranta-alueilla. Käytännössä tämä usein tarkoittaa WC-vesien ohjaamista umpisäiliöön tai vaihtoehtoisen käymäläratkaisun valitsemista. Harmaat vedet voidaan käsitellä harmaavesijärjestelmällä.

Kuntakohtaiset ympäristömääräykset kannattaa tarkistaa kunnan nettisivuilta tai rakennusneuvonnasta.

 

Uudiskohteissa jätevesimääräykset pysyivät entisellään

Kuivan maan kiinteistöjä lain asettama määräaika ei kosketa. Kuivalla maalla olevien kiinteistöjen jätevesiremontit pitää lain mukaan tehdä vasta suurien remonttien yhteydessä. Näitä voivat olla esimerkiksi vesivessan rakentamisen tai jokin rakennuslupaa vaativa korjaus- tai muutostyö.

 

Ikävapautus säilyy

Edellisessä lainmuutoksessa säädetty ikävapautus on edelleen voimassa. Vapautuksen voi saada, jos kiinteistön haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Vapautuksen voi saada myös sosiaalisin perustein enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tällöin kunnan viranomainen tekee arvion ja päätöksen tilanteesta.

Molemmat lievennykset edellyttävät kuitenkin, ettei kiinteistön jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

 

Puhdistusvaatimus pysyy

Puhdistusvaatimuksiin ei lain uudistuksessa tullut muutoksia. Laki edellyttää yhä jätevesien puhdistamista niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien käsittely on toteutettava hyväksi havaituin ja testatuin puhdistusmenetelmin. 

Perustason puhdistusvaatimuksen mukaan jätevedestä on puhdistettava:

  • orgaaninen aines vähintään 80 %
  • kokonaisfosfori vähintään 70 %
  • kokonaistyppi vähintään 30 %

Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla kuntakohtaisia eroja ja tiukempia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

 

Jätevesijärjestelmä valitaan ympäristön ja käyttötarpeiden mukaan

Yksi ja sama jätevesijärjestelmä ei sovellu kaikkiin kohteisiin. Siksi Meltexiltä löytyy liuta erilaisia jätevesijärjestelmiä, jotka soveltuvat vähäisistä tarpeista suurillekin vesimäärille. Lisäksi tuotteet on suunniteltu asennettavaksi myös hankaliin asennusolosuhteisiin.

Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat syntyvän jäteveden määrä, laatu sekä maaperäolosuhteet.

Suosittelemme asiantuntevan jätevesisuunnittelijan käyttöä apuna sopivan jätevesijärjestelmän valintaan sekä urakoitsijaa sen asentamiseen.

Meltexin jätevesijärjestelmiin ja valintaoppaaseen voi tutustua täältä www.meltex.fi/jatevesi