Meltexille on myönnetty Avainlippu merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Meltexille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Meltex valmistaa ja myy rakennustarvikkeita kunnallistekniikkaan ja talonrakentamiseen.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

- Meltex on täysin kotimainen yritys. Uskomme kotimaiseen valmistukseen ja palveluun ja siksi investoimme siihen myös jatkuvasti lisää, parhaillaan 3000 m² tuotantohallia Jyväskylään, kertoo Meltexin viestintäpäällikkö Panu Sandholm.

- Avainlippu on omiaan kuvaamaan Meltexin toimintaa, koska kotimaisuudella on merkittävä rooli liiketoiminnassamme. Haluamme jatkossakin olla asiakkaidemme mukana rakentamassa uutta Suomea: liikekeskuksia, teitä ja koteja, Sandholm jatkaa.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Vastaajista yli kaksi kolmasosaa (57 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille, Reetta Mentu kertoo.


KUVA Meltexin tehtaat Palokassa, Jyväskylässä.

Lisätietoja

Rene Mäkinen, markkinointipäällikkö, Meltex Oy Plastics, 020 777 0109, rene.makinen@meltex.fi 
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@avainlippu.fi

Meltex on kotimainen putkivalmistaja ja ammattirakentajien myymäläketju. Muista putkivalmistajista, tukkureista ja rautakaupoista Meltexin erottaa se, että se tarjoaa koko arvoketjun valmistuksesta, maahantuonnista, varastoinnista, jälleenmyynnistä aina myymälöihin ja toimituksiin asti. Liikevaihto vuonna 2016 oli 66,8 miljoonaa euroa.

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita. 
Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi