Vähäpäästöistä rakentamista Meltexin maanrakennuskankailla

Meltexin panostukset kotimaiseen tuotantoon ja ympäristökuormituksen pienentämiseen on kannattanut. Jyväskylässä valmistettavien maanrakennuskankaiden ympäristöseloste* on julkaistu: tuotteiden hiilijalanjälki on yli 40 % pienempi kuin Suomen ympäristökeskuksen luokittelemalla tyypillisellä N1–N5-suodatinkankaalla (www.co2data.fi/infra, toukokuu 2024).

Tuotteiden hiilijalanjälki on 1,83 kg hiilidioksidiekvivalenttia per kilo kangasta (GWP fossil, A1–A3), koostuen kankaan materiaalien ja valmistuksen ilmastovaikutuksista siihen pisteeseen, kun paketoitu kangasrulla lähtee tehtaalta.

Kankaiden raaka-aineena käytetään polypropeenikuitua, jota ei valmisteta Suomessa. Muut tuotannossa käytetyt materiaalit hankitaan kotimaisilta yrityksiltä. Valmistuksessa käytetään uusiutuvaa vesisähköä ja tuotannon ympäristövaikutukset on pyritty minimoimaan jokaisessa työvaiheessa. Meltex valmistaa myös kangasrullan holkkiputken ja kankaiden leikkuuhävikki hyödynnetään sen tuotannossa. Valmistusprosessin ja pakkauksen osuus tuotteen hiilijalanjäljestä onkin alle 6 %.

Meltex on pohjoismaiden ainoa maanrakennuskankaiden valmistaja, joten tuotevalinnalla voi vaikuttaa merkittävästi myös logistiikan synnyttämiin päästöihin. Meltex valmistaa maanrakennuskankaita laatuluokissa N1-N5. Kaikille kankaille on myönnetty CE-merkintä sekä pohjoismainen NorGeoSpec tuotehyväksyntä.

*Ympäristöselosteen pääset lukemaan tästä