MELTEX laadunhallintajärjestelmä

Meltexin laadunhallinta on toiminnan jatkuvaa kehittämistä, jonka tavoitteena on varmistaa asiakkaiden tyytyväisyys sekä tuotteiden ja palvelujen turvallisuus ja kestävyys.

Periaatteet

Meltex laadunhallintajärjestelmä pohjaa seuraaviin perusperiaatteisiin:

  • Asiakaskeskeisyys

  • Henkilöstön sitoutuminen

  • Tuotantoprosessien kehittäminen

  • Toiminnan jatkuva parantaminen

  • Laadukkaat toimittajasuhteet

  • Raaka-aineiden ja tuotteiden tarkistus ja testaus

  • Tuotantoprosessien energiatehokkuus

  • Tuotteiden kierrätettävyys

 

Tuotteiden laatumerkinnät

Meltexin laadunhallinta sisältää laadun suunnittelun, -ohjauksen ja -varmistuksen sekä laadun parantamisen.

Tuotteet valmistetaan ja merkitään kansainvälisten tai kansallisten standardien vaatimusten mukaisesti. Omavalmisteisten tuotteiden laadunvarmistus toteutetaan oman laatukäsikirjan sekä VTT:n suorittaman ulkoisen laadunvalvonnan mukaisesti. Tuotteilla

Toimittajakumppaneiksi hyväksytään vain vastuullisia toimijoita, joiden tuotteet täyttävät voimassaolevat vaatimukset ja ovat asianmukaisesti merkittyjä.

 

Nordic Poly Mark

Nordic Poly Mark on muoviputkituotteiden vapaaehtoinen laatumerkki. Muoviputkille on Euroopassa nykyään yhteiset tuotestandardit ja samalla Pohjoismaissa on melko samanlaiset laadulliset rakentamisperinteet.

Nordic Poly Mark -laatutaso vastaa pohjoismaisten käyttäjäjärjestöjen muoviputkille asettamia vaatimuksia. 

Nordic Poly Markin myöntää INSTA-CERT, joka on sertifiontiohjeissaan määritellyt sekä sisäisen että ulkoisen laadunvalvonnan laajuuden. Nordic Poly Mark-merkittyjen tuotteiden osalta valmistajat sitoutuvat jatkuvaan laadunvalvontaan, joka tehdään riippumattoman testauslaitoksen valvonnassa.

Käytetään mm:
paineputket, kiinteistö- ja maaviemärit.

Lisätietoa Nordic Poly Mark -laatumerkistä

 

CE-merkintä

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. Rakennustuotteiden CE-merkintä ei varsinaisesti ole laatumerkki eikä yksinään takaa tuotteen käytettävyyttä rakennuskohteessa.

Meltexin valmistamat ja myymät tuotteet ovat CE-merkittyjä niiltä osin, kuin kyseisille tuotteille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, jonka mukaan ne voidaan merkitä.

Toistaiseksi esimerkiksi salaoja- ja sadevesiputkille tai -kaivoille, kaapelinsuoja- ja paineputkille ei ole olemassa yleiseurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja, joiden mukaan tuotteet voisi CE-merkitä. Meltex Oy Plastics valmistaa ja merkitsee tuotteet siten kansallisten standardien ja yhteispohjoismaisten laatumerkkien mukaisesti.

Käytetään mm:
Suodatinkankaat, aluskatteet, sokkelilevyt, kupariputket

Meltexin myymien CE-merkittyjen tuotteiden suoritustasoilmoitukset löytyvät Dokumenttipankista.

Lisää aiheesta Ympäristöministeriön sivuilla

 

 

FI-merkit

FI- turvallisuusmerkki osoittaa tuotteen täyttävän sitä koskevat turvallisuusvaatimukset ja sitä on turvallista käyttää Suomen olosuhteissa. Se antaa perustan tuotteen turvallisuudelle myös koko Euroopan alueella.

FI-vaatimustenmukaisuusmerkki osoittaa tuotteen tai materiaalin täyttävän sitä koskevat vaatimukset, joita voivat olla mm. lujuus, tiiveys, kestävyys, mitoitus ja turvallisuus.

FI-merkki on rekisteröity tavaramerkki. Se on tunnettu ja arvostettu, puolueeton osoitustuotteen turvallisuudesta ja laadusta. FI-merkkiä saa käyttää vain tuotteissa, joilla on voimassaoleva SGS Fimko Oy:n tai Inspecta Oy:n myöntämä sertifikaatti.

Käytetään mm:
PaineputketMX-huippuimurittaipuisat salaojaputket

Lisätietoja: www.fi-merkki.fi