Vastuullisuus

Hyvät Sidosryhmät,

Meltexin vastuullisuusraportti* kokoaa toimintamme keskeiset näkökohdat liittyen kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan. 

Olemme panostaneet voimakkaasti oman henkilöstömme työturvallisuuteen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Ympäristöasioissa olemme lisänneet kierrätystä, prosessiemme energiatehokkuutta ja vähentäneet jätteen määrää. Muovituotteiden valmistajana tunnemme vastuumme muovin kierrätyksen kehittämisessä koko yhteiskunnassa.

Merkittävänä sähkön kuluttajana olemme jo usean vuoden ajan käyttäneet ainoastaan ilmastoneutraalia sähköä. Pyrimme minimoimaan tuotteidemme kuljetuksesta aiheutuvat päästöt tuotannoilla lähellä markkinoita.

Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus on meille tärkeää.

Haluamme olla luotettava ja vastuullinen kumppani kaikille sidosryhmillemme ja tehdä yhteistyötä kestävän tulevaisuuden luomiseksi.

Kiitän kaikkia Meltexläisiä ja sidosryhmiämme tuesta ja yhteistyöstä vastuullisuustyössämme.

Yhdessä toimien voimme tehdä maailmasta paremman paikan kaikille.
 

Reijo Areva
Toimitusjohtaja

*Vastuullisuusraportin pääset lukemaan tästä

 

Ympäristö Tavoitteet
 • yrityksen hiilijalanjälkilaskenta
 • päästövähennysten tiekartta
 • pihakoneiden käytön seuranta
 • konekannan asteittainen sähköistäminen 
  ja siirtyminen uusiopolttoaineiden käyttöön
 • hävikin minimointi
 • täyden elinkaaren kierto
 • kiinteistöjen suunnitelmallinen kehittäminen
 • hukkalämmön talteenotto ja käyttö
 • teknologian energiatehon parantaminen
 • jätteiden vähentämisen tiekartta
 • visiotavoitteena kasvattaa kierrätysmateriaalin osuus tuotannon raaka-aineista 10 prosenttiin
 • ISO 14001 ympäristöjärjestelmä käytössä
 • ISO 55000 omaisuudenhallinta järjestelmä käytössä
 • Scope 1 kasvihuonepäästöt 50 % pienemmät suhteessa liikevaihtoon *

 

 

       *vertailuarvo 2022

 

 

   


Ympäristöselosteet (EPD Enviromental Product Declaration)

Suodatinkankaat Sadevesi- ja salaojaputket