Suodatinkankaat

Suodatinkankaat ovat maanrakennuskankaita, joita käytetään eriyttämään maalajeja sekä lujittamaan maarakenteita. Niiden käyttökohteita ovat esimerkiksi tienpohjat, rakennusten pohjat, uimarannat, pysäköintialueet ja salaojitukset.

Suodatinkangas ei muodosta ns. vesipusseja, vaan nimensä mukaisesti suodattaa veden lävitseen pitäen maalajit erillään. Maan liikkumattomuus vähentää routavaurioita, jolloin esimerkiksi pihalaatat pysyvät paremmin paikoillaan.

Suodatinkankaat jaetaan eri käyttöluokkiin vahvuuden mukaan, ja kangas tulee valita aina käyttökohteen mukaan. Kankaan mekaanisista ominaisuuksista tärkeimpiä ovat mm. vetolujuus, murtovenymä sekä vedenläpäisykyky. Kankaan neliöpaino on sinänsä toisarvoinen ominaisuus, eikä kerro suoraan kankaan lujuusluokituksesta.

Meltex tarjoaa suodatinkankaat NorGeoSpec 2012 ja VTT-GEO 93 -standardien mukaisissa käyttöluokissa.