Kaapelinsuojaputket

Kaapelinsuojaputket maahan asennettavien sähkö-, tele- ja valokaapeleiden suojaukseen.

Meltexin valmistamat kaapelinsuojaputket täyttävät standardin SFS 5608 tekniset vaatimukset, joiden mukaisesti kaapelinsuojaputket jaetaan rengasjäykkyyden ja iskulujuuden perusteella lujuusluokkiin A ja B. Kaapelinsuojaputket valmistetaan signaalivärein eri käyttötarkoitusten
mukaan.

Maassa jo olevien kaapeleiden suojaus voidaan toteuttaa halkaistuilla putkilla ja putkikouruilla.