Taipuisat sadevesi- ja salaojajärjestelmät

Salaojajärjestelmä kuivattaa talon perustuksia johtamalla sadevedet pois seinustoilta ja perustusten läheltä. Salaojitus suojaa siten talon perustuksia ja rakenteita kosteus-, home- ja routavaurioilta. Salaojajärjestelmän muodostavat seinustoille tulevat, rei'itetyt salaojaputket sekä talon nurkkiin tulevat salaojan tarkastuskaivot, joista voidaan tarkistaa järjestelmän toimivuus sekä tarvittaessa huoltaa putkistoa.

Sadevesijärjestelmä kuljettaa katolta ja piha-alueilta tulevat sadevedet hallitusti pois, ja vähentää lammikoiden syntyä ja hulevesien tulvimista. Sadevedet johdetaan syöksyputkien alle asennettujen rännikaivojen kautta edelleen sadevesiputkeen. Sadevesiä voidaan kerätä piha-alueilta myös ritiläkantisten sadevesikaivojen sekä linjakuivauskanavien avulla.