Hulevesijärjestelmät

Meltex hulevesijärjestelmät hulevesien viivyttämiseen ja imeyttämiseen.

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy päällystetyillä pihoilla, kaduilla ja teillä sekä rakennusten katoilta. Käsittelemällä hulevedet jo niiden syntypaikalla voidaan estää esimerkiksi rankkasateiden ja sulamisvesien aiheuttamaa tulvimista.